Management Competence Groupin historia ja juuret

Valmennuspalvelut rekrytoinnin tukena

Resurssointiliiketoimintaa vuodesta 1991 harjoittanut People Management Finland alkoi tarjota kehittämis- ja valmennuspalveluita 1995 palvellakseen asiakkaidensa kasvavia kehitystarpeita. Palveluiden kysyntä kasvoi ja toiminta laajeni muodostaen toisen vahvan tukijalan yhtiölle.

Kehittämisliiketoiminta sai virallisen muodon 2004, jolloin toiminta keskitettiin yhtiömuotoiseen tulosyksikköön. Liiketoimintaa harjoitettiin toiminimellä  Oy PM Development Ab.

Kehittämispalveluiden kasvu

Kehittämisliiketoiminnan edelleen kasvaessa koettiin tarpeelliseksi fokusoida liiketoiminta uudelleen tiiviimmäksi kokonaisuudeksi ja samalla irtauttaa yhtiö rekrytointipainotteisesta People Management -ryhmästä täysin omaksi liiketoiminnakseen keväällä 2008.

Liiketoiminnan fokus johtamisen kehittämisessä

Yhtiön liiketoiminta ja palvelut suunnattiin johtamisen kehittämiseen. Yhtiön toiminimi muutettiin uutta fokusta vastaavaksi ja niin Management Competence Group -brandi sai nykyisen muotonsa.