Yksilötason arviointi- ja kehittämistyökalut

Yksilötason arviointeja käytetään apuna henkilökohtaisten johtamistaitojen kehittämisessä. Arviointityökalut ovat pääsääntöisesti itsearvioon tai työympäristön palautteeseen perustuvia. Tällaisia työkaluja ovat mm. erilaiset 360° tai 180° -arviointityökalut.

Yksilötason arviointivälineeksi voidaan haastattelun lisäksi valita tilanteeseen parhaiten sopiva työväline. Tällaisina työvälineinä käytämme mm. seuraavia arviointityökaluja:

WOPI™ työkaluilla (Work Personality Inventory) voidaan yhtenäisesti mitata
yksilöiden, työryhmien ja johtoryhmien toimintaa ohjaavan motiivi- ja ajattelurakenteen perusta eli osaamisajurit ja näin luoda yrityksen strategiasta lähtevä osaamisarkkitehtuuri.

Management Competence Groupilla on käytössään myös monipuolinen valikoima SHL:n analyysityövälineitä, joilla voidaan tehdä erityisesti kompetenssipohjaisia henkilöarvioita ja   360°-johtajuusarviointeja.

Räätälöidyt 360° ja 180° johtamisarviot

Liiketoiminnan johtamisen kehittämistarpeista riippuen, voidaan arviointityökaluja myös helposti räätälöidä yrityksen tarpeisiin. Monissa asiakasiakasorganisaatioissamme on johtajuuden kehittämisen arviointi haluttu kytkeä tiiviisti liiketoimintastrategiaan tai arvopohjaiseen johtamisen kehittämiseen.  Tällöin työvälineet ja tulosten käsittelyprosessit on räätälöity nopasti juuri näihin tarpeisiin sopiviksi.

Valmennusten arviointi- ja työvälineet

Esimies- ja johtamisevalmennuksissa käytetään arvioinnin ja kehittämisen välineinä usein tempperamenttia, toiminta- tai kommunikaatiotyyliä analysoivia työvälineitä. Näillä välineillä hahmotetaan yksilöllisiä eroavaisuuksia ja johtamiskäyttäytymisen tahdistamista sekä esimiehen oman käyttäytymisen vaikutuksia johtamistilanteissa.

Management Competencen konsulteilla runsaasti kokemusta useimpia tunnettujen ja kansainvälisesti käytetyimpien analyysityövälineiden hyödyntämisestä kehittämisessä.

Kokemus on osoittanut, että parhaat työkalut ovat yksinkertaisia ja tehokkaita avaamaan    vuorovaikutustilanteita ja niissä esiintyviä johtamishaasteita. Analyysivälineiden käytössä on tärkeintä tiedostaa, että ne ovat vain välineitä, joiden avulla tulee nopeasti kyetä hahmottamaan johtamistilanteiden haasteet ja yksilöllisen ohjauksen vaatimukset eri tilanteissa.