Toimintatapa

Management Competence Groupin konsultit ovat kaikki kokeneita liikkeenjohtajia. He ymmärtävät johtajan ja esimiehen haasteet ja paineet. He ovat kohdanneet haasteita ja yrittäneet aina oppia niistä  kehittääkseen omaa johtajuuttaan kyetäkseen lopulta tukemaan muita johtajia ja esimiehiä heidän haasteissaan.

Konsulttimme ymmärtävät sen, että ei ole olemassa yhtä “kaikkitietävää” teoriaa eikä yhtä valmista ratkaisumallia tai valmennuskonseptia joka sopisi jokaisen yrityksen johtamishaasteisiin. Tämän vuoksi jokainen toimeksianto käynnistyy nopalla ja intensiivisellä kartoituksella ja perehtymisellä yrityksen tavoitteisiin ja strategiaan sekä johdon ja organisaation nykytilaan. Tältä pohjalta rakentuvat ne ratkaisumallit, joita yhdessä toimeksiantajan kanssa ryhdytään soveltamaan.

Konsulttiemme tehtävä ei ole tehdä asioita johtajien ja esimiesten puolesta vaan auttaa heitä:

  • Oivaltamaan mitkä asiat ovat todellisia haasteita ja mitkä vain näyttävät siltä
  • Kohtaamaan ja hyväksymään tosiasiat niin liiketoimintaympäristössä kuin omissa johtamiskäytännöissä.
  • Sitoutumaan asioiden ratkaisuun ja muutosten läpivientiin toisia kunnioittavalla ja arvostavalla johtamistavalla.

Me käytämme yksinkertaista, mutta tehokasta metodista polkua:

Monet asiakkaistamme ovat jo pitkään käyttäneet palveluitamme. Mekin pyrimme pitkäjänteiseen kumppanuuteen, koska sen myötä keskinäinen luottamus syvenee ja ymmärrys organisaation ja johdon kehitystarpeista laajenee.

Asiakkaamme käyttävät palveluitamme tyypillisesti liiketoiminnan tai yrityksen sisäisen kehityksen murroskohdissa, joissa muutosten onnistunut läpivienti on välttämätöntä eikä epäonnistumisiin ole varaa. Usein näissä tilanteissa johdon resurssit eivät riitä kaikkialle samanaikaisesti tai esimiehillä ei ole kokemusta muutosjohtamisesta, vaan he kaipaavat ulkopuolista näkökulmaa ja osaamista tuekseen.