Organisaation kehittäminen

Organisaation toimivuus on monelle yritykselle ja yhteisölle haaste.

Joissakin organisaatioissa rakenteiden kerrotaan heikentävän toimintakykyä ja tehokkuutta joskus niiden väitetään jopa tappavan luovuuden tai aiheuttavan suoranaisia ristiriitoja eri henkilöstöryhmien välille.

Kysymys ei kuitenkaan taida olla lopulta kovin monimutkaisesta asiasta, edes matriisiorganisaatiossa, jota usein pidetään johtamisen kannalta haasteellisena. Hyvin usein organisaation toimimattomuuden taustalla ovat epäselvyydet rooli- ja vastuukysymyksissä sekä yhteistoimintamallien ja kommunikaation puute eikä organisaatiomalli tai sen muutos sinänsä.

Organisaatiomuutokset

Organisaatiorakenteiden tulisi olla joustavia ja niitä tulee aika ajoin uudistaa vastaamaan liiketoimintatavoitteiden ja -strategian vaatimuksia.

Organisaation voimavarat ja osaaminen rymitellään siten, että se kykenee tehokkaasti toteuttamaan strategiaa.

Organisaatiomuutokset koetaan raskaina ja ne aiheuttavat yrityksissä stressiä ja painetta. Tähän on usein syynä se, että johto ei  tiedosta, mitkä ovat perusteet rakenteelle, eikä tätä myöskään kommunikoida riittävästi ihmisille eikä heitä osata sitouttaa uuteen organisatoriseen ryhmittelyyn tai toimintamalliin.

Kysymys organisaatiomuutoksissa tai toimintamallien tehostamisissa on yleensä kuitenkin vain varsin normaaleista muutosvastarinnan ilmiöistä, jotka ovat hallittavissa, mutta joiden hallintaan ei panosteta riittävästi tai organisaatiosta ei aina löydy osaamista tai riittävää kokemusta muutosten läpiviennistä.