Innovaatioiden johtaminen

Monen menestyneen yrityksen taustalla on yksi tai useampi innovaatio, jonka organisaatio on kyennyt jalostamaan menestystuotteiksi.Yhä useampi yritys myös pitää tulevaisuutensa menestystekijänä kykyä innovoida ja siten parantaa kilpailukykyään.

Innovaatiokyvykkyyden kehittäminen

Innovaatiokykykkyys on vaativa  ja laaja kehittämisalue. Monissa organisaatioissa ajatellaan, että kyse on vain tehokkaasta innovaatioprosessista tai vaikkapa aloitetoiminnan aktivoimisesta organisaatiossa. Kyse on kuitenkin erityisen paljon myös johtamisesta.

Monissa yrityksissä on edelleen vallalla kulttuuri joka ei suosi kehittämistä, ideointia eikä kokeilua, vaikka yritysjohto julistaa innovatiivisyyden merkitystä ja strategiaan on kirjattu innovatiivisuus yrityksen menestystekijäksi.

Johtamisen kulttuuri saattaa myös olla niin yksipuolisesti sitoutunut tuotantotehokkuuden, laatukontrollien ja kustannussäästöjen mittareihin, että terve luontainen kehittämispotentiaali “tapetaan” heti lähtökuoppiinsa.

On todennäköistä, että yritysten henkilöstössä on paljon enemmän luovaa potentiaalia ja aitoa halua kehittää asioita kuin sitä osataan hyödyntää. Tällöin kyse on erityisesti johtamisen haasteesta.

Johtamisen kehittämisen haasteena onkin ymmärtää mitä innovatiivisuus on, miten henkilöstön luova potentiaali saadaan tukemaan strategiassa linjattua innovatiivisyyttä, miten henkilöresursseja käytetään oikein innovaatioprosessissa ja miten luova energia saadaan kanavoitua oikein – tuotantotehokkuuden kärsimättä ja tuottotavoitteista tinkimättä.

Management Competence Group on auttanut eri alojen johtavia yrityksiä innovaatioiden johtamisen haastekentässä löytämään organisaatioidensa voimavarat ja hyödyntämään luovaa potentiaalia paremmalla johtamisella tinkimättä silti asetuista tavoitteista ja mittareista.

Jotkut edelläkävijäorganisaatiot ovat jopa nähneet innovatiivisyyden kehittämisen mahdollisuutena taistella taloustaantumaa ja pessimististä mielialaa vastaan. Tämä edellyttää johdolta rohkeutta ja älyä, mutta se valaa uskoa tulevaisuuteen ja sitouttaa organisaation toimimaan aktiivisesti yrityksen ja oman tulevaisuutensa hyväksi.