Palvelut

Management Competence Groupin palvelutarjonta ulottuu kahdelle johtamisen tasolle:

Strategisen johtamisen taso

Strategisen johtamisen alue (alakuvassa Strateginen johtamistaso) sisältää seuraavat kehittämisalueet:

  • Hallitustoiminnan kehittäminen ja hallitustyön arviointi
  • Johtoryhmätyön kehittäminen ja johtoryhmätoiminnan arviointi, Management Audit
  • Johtamisjärjestelmän kehittäminen
  • Strategian jalkautus, strategisten muutosten johtaminen ja liiketoiminnan haltuunotot

Operatiivisen johtamisen taso

Liiketoimintakriittisten toimintojen johtamisalue  (alakuvassa Operatiivinen johtamistaso)

  • Asiakkuuksien  ja myyntitoiminnan johtaminen
  • Esimiestoiminta ja lähijohtaminen sekä johtajuusarviot ( esim 360, wopi jne.)
  • Henkilöstöjohtaminen, organisaatiokehitys ja organisaatiotutkimukset
  • Innovaatioiden johtaminen