Management Competence Group on suomalainen liikkeenjohdon konsulttiyritys, joka on erikoistunut johtamisen ja johtajuuden kehittämiseen sekä tukemaan yrityksiä muutostilanteissa ja strategioiden käytäntöönviennissä.

Management Competence Group
Hitsaajankatu 6,
FIN-00810 Helsinki, Finland
Tel:+358 9 737 033
info@managementcompetence.fi

Hyvä johtajuus

Hyvä johtajuus on harvinainen luonnonvara, koska täydellisiä johtajia syntyy kovin harvoin -  jos koskaan.

Hyväksi johtajaksi kehittyminen on koko työelämän pituinen haaste. Parhaat ottavat oppia erehdyksistään ja yhä useammin huomaavat onnistuvansa johtajina. He nauttivat työntekijöidensä arvostusta, koska osaavat itse arvostaa muita ja uskaltavat myös osoittaa sen.

Hyvät johtajat ymmärtävät, että niin esimiehet kuin koko henkilöstökin tarvitsee toisinaan tavanomaista enemmän tukea selvitäkseen muutostilanteista ja saavuttaakseen tavoitteet. He ovat rohkeita tarjoamaan omaa apuaan ja tarvittaessa hankkimaan sitä myös organisaation ulkopuolelta.

Hyvän johtajan tuntee siitä, että hänellä on vahva tahto viedä asioita tavoitteisiin ja realistinen käsitys muutosten haasteellisuudeta. Hän ei epäröi tarttua hankaliinkaan johtamistilateisiin tai hyödyntää johtamisen kehittämisen ammattilaisia silloin, kun on kyse merkittävistä muutoksista tai haasteista, joissa valmentautuminen ja tuki varmistavat tavoitteiden toteutumisen.

MANAGEMENT COMPETENCE GROUP tuottaa päivittäin tällaisia palveluita suomalaisten ja kansainvälisten yritysten johtoryhmille, johtajille ja esimiehille tukeakseen heidän onnistumistaan liiketoiminnan johtamiseen, organisaation tehokkuuteen tai muutosten läpivientiin liittyvissä haasteissa.